جمعه 24 آبان ماه 1398 ساعت 15:52

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

فراخوان دوم

دومين فراخوان ارسال مقاله
دانلود فراخوان دوم کنفرانسICIS2014
پس از برگزاري يازده دوره از کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند ايران در طي سال‌هاي گذشته، دوازدهمين دوره اين کنفرانس به ميزباني مجتمع آموزش عالي بم در روزهاي 15 لغايت 17 بهمن‌ماه 1392 در شهر بم برگزار مي‌شود. اين کنفرانس با همکاري انجمن سيستم‌هاي هوشمند ايران و  گروه مهندسي برق دانشگاه شهيد باهنر کرمان و با هدف ايجاد زمينه‌اي جهت گردهمايي پژوهشگران و صاحب نظران و انتشار يافته‌هاي نو و بديع در زمينه سيستم‌هاي هوشمند و کاربردهاي آن برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود. کميته علمي کنفرانس ICIS 2014 از تمامي استادان و دانش‌پژوهان براي ارسال مقاله‌هاي علمي و پژوهشي خود در زمينه‌هاي:
  • روش‌ها: 
نظريه رياضي سيستم‌ها و رياضيات هوشمند
رايانش نرم و جستجوي فراابتکاري
سيستم‌هاي خبره و توصيه‌گر
وب معنايي و هوش معنايي
پردازش و بازيابي الگو
داده‌کاوي و دانش‌يابي
همجوشي داده
  • کاربردها:
سازمان‌هاي هوشمند و شبکه‌هاي اجتماعي انفورماتيک زيستي و پزشکي هوشمند شبکه دانش و سرويس‌هاي هوشمند يادگيري الکترونيکي هوشمند رباتيک و کنترل هوشمند شبکه‌هاي هوشمند ماشين بينايي رايانش ابري دعوت به عمل مي‌آورد. کليه مقاله‌ها بايستي به صورت الکترونيکي در قالب‌هاي ارائه شده در وب سايت کنفرانس ارسال گردند. مقاله‌هاي ارسالي نبايد پيش از اين در جايي (کنفرانس يا مجله) منتشر يا ارائه شده باشند.  مقاله‌هاي ارسالي به دبيرخانه کنفرانس مي‌توانند به زبان‌هاي فارسي يا انگليسي تهيه شوند.مقالات برگزيده کنفرانس براي چاپ به مجله‌ محاسبات نرم (http://scj.kashanu.ac.ir) و مجله ماشين بينايي و پردازش تصوير (http://www.ismvip.ir) معرفي خواهند شد.

رئيس و دبير علمي کنفرانس:

دکتر حسين نظام‌آبادي‌پور

دبير اجرايي کنفرانس:

دکتر شکوفه قرباني

اعضاي کميته اجرايي:

دکتر علي آزادمنش

مهندس فاطمه باراني

مهندس سعيدرضا عرب

دکتر محمدرضا محمدآبادي

دکتر پيمان سيف‌الديني

مهندس موسي عبدي

مهندس امير عليدادي

مهندس احسان کاظميان

مهندس محمد جعفريان

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دوازدهمين کنفرانس ملي سيستم‌هاي هوشمند ايران 1392