جمعه 24 آبان ماه 1398 ساعت 16:30

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

مقالات برگزيده کنفرانس

مقالات برگزيده کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند ايران

 مقالات برگزيده فارسي کنفرانس براي چاپ به مجله‌ محاسبات نرم (http://scj.kashanu.ac.ir)، مجله ماشين بينايي و پردازش تصوير (http://www.ismvip.ir) و مقالات برگزيده انگليسي براي چاپ به مجله Iranian Journal of Fuzzy Systems‌ (مجله سيستم‌هاي فازي ايران) (http://ijfs.usb.ac.ir) معرفي خواهند شد.

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دوازدهمين کنفرانس ملي سيستم‌هاي هوشمند ايران 1392