چهارشنبه 12 مهر ماه 1402 ساعت 05:39

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

تذکر مهم

تذکر مهم: آخرين مهلت ارسال مدارک براي آن دسته از محققيني که تاکنون مدارک خود را ارسال ننموده اند تا ساعت 24 پنج شنبه 19/10/1392 مي باشد .به مدارک ارسالي بعد موعد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دوازدهمين کنفرانس ملي سيستم‌هاي هوشمند ايران 1392