سه شنبه 26 تير ماه 1403 ساعت 03:45

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

محورهاي کنفرانس

  • روش‌ها: 
    داده‌کاوي و دانش‌يابي
    رايانش نرم و جستجوي فرايافتاري
    همجوشي داده
    وب‌ معنايي و هوش معنايي
    پردازش و بازشناسي الگو
    نظريه رياضي سيستم‌هاي هوشمند
    سيستم‌هاي خبره و توصيه‌گر

  • کاربردها: 
    ماشين بينايي
    انفورماتيک زيستي و پزشکي هوشمند
    رباتيک و کنترل هوشمند
    شبکه دانش و سرويس‌هاي هوشمند
    سازمان‌هاي هوشمند و شبکه‌هاي اجتماعي
    يادگيري الکترونيکي هوشمند
    آمار و احتمال در سيستم هاي هوشمند  
    شبکه هاي هوشمند
    رايانش ابري

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دوازدهمين کنفرانس ملي سيستم‌هاي هوشمند ايران 1392