يکشنبه 26 فروردين ماه 1403 ساعت 14:26

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

کميته علمي

                                                                          

                                         اعضاي کميته علمي کنفرانس


 

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

دکتر مهدي آبادي

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر هادي صدوقي يزدي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر رضا ابراهيم پور

دانشگاه تربيت معلم شهيد رجايي

دکتر عبدالحسين صراف‌زاده

دانشگاه صنعتي يونيتک

دکتر حسين ابراهيم‌پور

دانشگاه کاشان

دکتر محمد صنيعي آباده

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر افشين ابراهيمي

دانشگاه صنعتي سهند

دکتر سيد محمود طاهري

دانشگاه تهران/ صنعتي اصفهان

دکتر سعيد ابريشمي

فردوسي مشهد

دکتر سيد حميد ظهيري

دانشگاه بيرجند

دکتر محمدرضا احمدزاده

دانشگاه صنعتي اصفهان

دکتر رضا عامري

دانشگاه تهران

دکتر علي احمدي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دکتر امير عبداللهي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

مهندس مهدي اسديان

شرکت پارس کنترل نقش جهان

مهندس سعيدرضا عرب

مجتمع آموزش عالي بم

دکتر اسفنديار اسلامي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر حميدرضا عرب‌نيا

دانشگاه جورجيا

دکتر سعيد اسماعيلي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر مهدي علياري

دانشگاه صنعتي خواجه نصير.

دکتر مهدي افتخاري

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر عليرضا فاتحي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير.

دکتر علي‌اکبر افضليان

دانشگاه صنعت آب و برق

دکتر مجيد فتحي

دانشگاه زيگن

دکتر عليرضا اکـبرزاده

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر محمد فرخي

دانشگاه علم و صنعت ايران

دکتر محمدرضا اکـبرزاده

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر راينهارد فيتل

دانشگاه صنعتي وين، اتريش

دکتر رويا امجدي فرد

دانشگاه خوارزمي

دکتر شکوفه قرباني

مجتمع آموزش عالي بم

دکتر عادل آذر

دانشگاه تربيت مدرس/مرکز آمار ايران

دکتر احسان الله کبير

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر سيد مرتضي بابامير

دانشگاه کاشان

دکتر منوچهر کلارستاقي

دانشگاه خوارزمي

مهندس فاطمه باراني

مجتمع آموزش عالي بم

دکتر مرجان کوچکي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر سعيد باقري شورکي

دانشگاه صنعتي شريف

دکتر علي محمد لطيف

دانشگاه يزد

دکتر کامبيز بديع

پژوهشگاه فضاي مجازي

دکتر ماشاا... ماشين‌چي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر رجبعلي برزويي

دانشگاه شهيد بهشتي

دکتر علي ماهاني

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر ميرمحسن پدرام

دانشگاه خوارزمي

دکتر محسن محمديان

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر حسين پرور

انجمن سيستم هاي هوشمندايران

دکتر ناصر مزيني

دانشگاه علم و صنعت ايران

دکتر مريم پورمحي آبادي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر اليپسمسيحي

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر محمد تشنه‌لب

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دکتر بهزاد مشيري

دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا جاهد‌مطلق

دانشگاه علم وصنعت ايران

دکتر عزيزا... معمارياني

دانشگاه علوم اقتصادي

دکتر وحيد جوهري‌مجد

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر محمد شهـرام معين

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري.

دکتر سونگ هو چويي

دانشگاه کره اي هوافضا

دکتر مليحه مغفوري

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر ولي درهمي

دانشگاه يزد

دکتر غلامعلي منتظر

دانشگاه تربيت مدرس

دکتر مسعود رشيدي نژاد

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر محمدباقر منهاج

دانشگاه صنعتي اميرکبير

دکتر مهدي رضائيان

دانشگاه يزد

دکتر حميدرضا مهدياني

دانشگاه صنعت آب و برق

دکتر سيد مهدي رضوي

دانشگاه اروميه

دکتر محمدرضا ميبدي

دانشگاه صنعتي امير کبير

دکتر علي محمد زارع بيدکي

دانشگاه يزد

دکتر حسن ميش مست

دانشگاه زاهدان

دکتر محمدمهدي زاهدي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر سيد هادي ناصري

دانشگاه مازندران

دکتر ناصر ساداتي

دانشگاه صنعتي شريف

دکتر بابک نجار اعرابي

دانشگاه تهران

دکتر سعيد ستايشي

دانشگاه صنعتي اميرکبير

دکتر حسين نظام آبادي‌پور

مجتمع آموزش عالي بم

دکتر سعيد سريزدي

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دکتر ناصر نوروزي

دانشگاه کاشان

دکتر جمشيد شنبه زاده

دانشگاه خوارزمي

دکتر مجيد نيلي

دانشگاه تهران

دکتر فريد شيخ‌الاسلام

دانشگاه صنعتي اصفهان

دکتر احد هراتي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر سعيد شيري قيداري

دانشگاه صنعتي امير کبير

دکتر حسين يغمايي

دانشگاه فردوسي مشهد

دکتر بهرام صادق پور

دانشگاه مازندران

مهندس احمد يوسفان

دانشگاه کاشان

دکتر مسعود صبائي

دانشگاه صنعتي امير کبير

دکتر جين هي يون

دانشگاه يان سه يي

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دوازدهمين کنفرانس ملي سيستم‌هاي هوشمند ايران 1392