يکشنبه 27 خرداد ماه 1403 ساعت 03:59

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

سخنرانان کليديProf. Jin Hee Yoon
Yonsei University, South Korea

:Keynote Speech Title
F-transform and its applications

:Abstract

F-transform is introduced by “I. Perfilieva” in 2006. Recently, it has been applied many fields data analysis because of its solid mathematical background and great performances. In its applications, direct F-transform and inverse F-transform can be used, especially in prediction. F-transform is basically dependent on the choice of the fuzzy numbers which will be used for this transform. These fuzzy numbers are called basic functions. In this talk, the basic concept of F-transform will be introduced, and its applicationin data analysis, image processing, and time series prediction will be introduced.
دکتر محمدباقر منهاج
دانشگاه صنعتي اميرکبير- ايران

موضوع سخنراني:
بهينه­سازي هوشمند و چرايي آن

چکيده:

در اين سمينار نخست به تئوري بهينه­سازي و پايه­هاي اساسي سيستم­هاي بهينه­ساز مي­پردازيم . پس از مروري کوتاه بر تأملات رياضي گونه بهينه­سازي، به بررسي سيستم­هاي بهينه‌ساز يا الگوريتم­هاي تکراري (Iterative Algorithms ) خواهيم پرداخت و از بين آنها، سيستم­هاي بهينه‌ساز هوشمند ملهم از سيستم­هاي زيستي را مورد بررسي قرار مي­دهيم. در آخر اين الگوريتم‌ها را با توجه به ويژگي­هاي آن‌ها دسته‌بندي خواهيم کرد.دکتر محمود فتوحي فيروزآباد
دانشگاه صنعتي شريف- ايران
رئيس بخش ايران انجمن مهندسان برق و الکترونيک (IEEE)

موضوع سخنراني اول:
شبکه­ هوشمند: نظامي نوين در صنعت برق

چکيده:

در دو دهه اخير با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژي الکتريکي و محدوديت منابع دولتي در ايجاد ظرفيت­هاي جديد در بخش­هاي توليد، انتقال و توزيع برق، مسأله خصوصي­سازي و تجديد ساختار صنعت برق مورد توجه قرار گرفت. فرسودگي تجهيزات شبکه­هاي موجود از يک سو و ظهور فن­آوري­هاي نوين از سوي ديگر صنعت برق را با چالش­هاي جديدي از قبيل چالش­هاي قابليت اطمينان، چالش­هاي زيست محيطي، و چالش­هاي بازدهي انرژي روبرو نموده است. در نگاه کلي، هوشمندسازي شبکه راهکاري براي حل اين چالش­ها مي­باشد. از ديدگاه قابليت اطمينان، شبکه هوشمند با پايش وضعيت المان­ها، تعمير و نگهداري مبتني بر وضعيت، و ارائه راهکارهايي نوين تعداد و مدت زمان خاموشي­ها را کاهش مي­دهد. از نظر محيط زيست، شبکه هوشمند به دنبال حل موانع موجود در مسير استفاده گسترده از منابع توليد پاک و تجديدپذير است. از نقطه نظر اقتصادي و بهره­وري انرژي، شبکه هوشمند با ايجاد قابليت پايش بلادرنگ مصرف و مدل­سازي دقيق­تر منابع توليد، باعث بهره­برداري اقتصادي­تر از شبکه مي­شود. بنابر اهميت هوشمندسازي شبکه و همچنين توجه بسياري از مراکز تحقيقاتي و صنعتي به اين زمينه، در اين سخنراني پس از ارائه تاريخچه­اي مختصر از صنعت برق و روند تحولات صورت گرفته، به شبکه هوشمند به عنوان نظامي نوين در راستاي حل چالش­هاي فوق­الذکر پرداخته مي­شود. منابع توليد پراکنده، خودروهاي هايبريد برقي، سيستم­هاي ذخيره­سازي انرژي، منابع سمت تقاضا و خانه هوشمند از جمله مهم­ترين فن آوري­ها و مفاهيمي هستند که در قالب شبکه هوشمند در اين سخنراني مورد توجه قرار مي­گيرند. 

موضوع سخنراني دوم:
معرفي فعاليتهاي IEEE 

چکيده:

در اين سمينار تاريخچه IEEE بيان شده و به طور کامل معرفي خواهد شد. در خصوص بخش ايران، نحوه شکل گيري و کميته هاي آن بحث شده و نحوه ارتقاء صحبت خواهد شد.

 
دکتر ماشاالله ماشين چي
موضوع سخنراني:
شاخص هاي قابليت فرايند با استفاده از اعداد فازي

چکيده:

شا خص‌هاي قابليت فرايند در آ مار معيار‌هاي عددي مهمي‌ براي تعيين تحت کنترل بودن فرايند توليد هستند که از د يد نظري و کاربردي اهميت زيادي دارند. اين شاخص‌هاي کلاسيک در حالتي که داده‌ها يا حدود کنترل به صورت اعداد باشند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اما اگر داده‌ها يا حدود کنترل نادقيق و به صورت  اعداد فا زي‌ باشند بايد در مورد اين    تجديد نظر کرد.Cp, Cpk, Cpm, Cpmk شا خص‌هاي کلاسيک از قبيل:  

در اين ارائه براي حالتي که حدود کنترل به صورت اعداد فا زي‌ باشند، شاخص‌هاي کلاسيک باز تعريف شده را مطرح و در مورد آنها بحث خواهيم کرد.کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دوازدهمين کنفرانس ملي سيستم‌هاي هوشمند ايران 1392