يکشنبه 27 خرداد ماه 1403 ساعت 03:30

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

تماس با دبيرخانه

پست الکترونيکي دبيرخانه کنفرانس: icis2014@gmail.com, icis2014@bam.ac.ir

تلفن تماس: 0344-2214370

دورنگار: 0344-2215659

کدپستي: 7661314477

آدرس دبيرخانه کنفرانس: بم، بزرگراه خليج فارس، مجتمع آموزش عالي بم، دبيرخانه دوازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند ايران

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دوازدهمين کنفرانس ملي سيستم‌هاي هوشمند ايران 1392