سه شنبه 26 تير ماه 1403 ساعت 02:24

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

هزينه هاي ثبت نام در کنفرانس

#

نوع ثبت‌نام

قبل از 1392/10/15

بعد از 1392/10/15

1

عادي

3.500.000ريال

3.900.000ريال

2

دانشجويي

3.000.000ريال

3.500.000ريال

3

اعضاي IEEE* يا اعضاي ISSSI*

3.000.000ريال

3.500.000ريال

4

دانشجويي و عضو IEEE

2.400.000ريال

2.800.000ريال

5

دانشجويي و عضو ISSSI

2.400.000ريال

2.800.000ريال

6

حضور بدون مقاله

1.500.000ريال

2.000.000ريال

7

مقاله دوم به بعد

2.000.000ريال

2.500.000ريال

 *IEEE: موسسه مهندسين برق و الکترونيک

 *ISSSI: انجمن علمي سيستم‌هاي هوشمند ايران


شماره حساب کنفرانس:
                 شماره حساب 2241060880 (دو دو چهار يک صفر شش صفر هشت هشت صفر) بانک تجارت شعبه بم به نام دوازدهمين کنفرانس سيستم هاي هوشمند ايران. شناسه شبا
                 اين حساب نيز IR190180000000002241060880 (آي آر يک نه صفر يک هشت صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر دو دو چهار يک صفر شش صفر هشت هشت صفر) مي باشد.


تذکرات مهم:

·         حتماً فيش واريزي را تا زمان برگزاري کنفرانس نزد خود نگهداري نمائيد تا در صورت درخواست به دبيرخانه کنفرانس ارائه دهيد.

·         پس از پرداخت هزينه هاي کنفرانس ، تصوير فيش يا رسيد بانکي آن را حتما از طريق وب سايت کنفرانس به دبير خانه کنفرانس ارسال نماييد.

·         هزينه‌هاي کنفرانس شامل هزينه شرکت در نشست‌ها، مجموعه خلاصه مقالات، CD مقالات،  نهار و پذيرايي در روزهاي کنفرانس است.

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 دوازدهمين کنفرانس ملي سيستم‌هاي هوشمند ايران 1392